Tlumočení

Nabízím všechny typy tlumočení pro mezinárodní setkání a konference, tiskové konference, obchodní jednání, návštěvy, porady, doprovodné tlumočení při školeních atd. Kombinace jazyků: čeština, portugalština, španělština, angličtina

 • tlumočeni.jpg, 1,9kBSimultánní

  Simultánní nebo také tlumočení konferenční, kabinové, současné se využívá zejména na větších konferencích a sympoziích. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, tlumočí současně s projevem řečníka. Využívá tlumočnickou techniku.

 • webdesign2_29.jpg, 1,8kBKonsekutivní

  Konsekutivní tlumočení, tj. následné tlumočení: Řečník přednese vždy delší úsek (myšlenku), trvající i několik minut. Tlumočník si dělá poznámky formou tlumočnického zápisu, a začne mluvit, až když se řečník odmlčí. Takovému tlumočení se někdy říká vysoká konsekutiva.

 • webdesign2_31.jpg, 1,9kBChuchotage

  Simultánní tlumočení: Simultánní nebo také tlumočení konferenční, kabinové, současné se využívá zejména na větších konferencích a sympoziích. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, tlumočí současně s projevem řečníka. Využívá tlumočnickou techniku.

 • webdesign2_35.jpg, 1,5kBInformace

  Tlumočení je vysoce odborná tvořivá duševní činnost spočívající v převedení projevu řečníka z výchozího do cílového jazyka. Na kvalitu výkonu tlumočníka tak mají vliv vnější podmínky (šum, hluk, problémy tlumočnické techniky). Tlumočník není dodavatelem tlumočnické techniky ani prostor, ve kterých se akce koná, nenese odpovědnost za případné výpadky, poruchy nebo nefunkčnost tlumočnické techniky, ani za nevhodné akustické podmínky.

  Na každé tlumočení se musí tlumočník řádně připravit a to hlavně po terminologické stránce. Má proto právo vyžádat si od zadavatele veškerou dostupnou dokumentaci (texty psaných příspěvků, powerpointové prezentace, projevy, seznam jmen řečníků, kopii filmu, či jeho scénář, atd.). Tlumočník je vázán naprostou mlčenlivostí, proto se zadavatel nemusí obávat úniku informací či know-how. V případě doprovodného tlumočení (např. Vysvětlování pracovních postupů v továrnách) je vhodné dohodnout si tzv. Briefing day- neformální setkání před samotnou akcí, kde bude tlumočník uveden do problematiky a terminologie. Pro tlumočení konferenční (kabinové, šušotáž, vysoká konsekutiva) je vhodné zvolit dva tlumočníky. Veškeré záznamy (audio, video, stenografický) tlumočeného slova jsou předmětem autorských práv tlumočníka dle autorského zákona. Objednavatel je proto povinen předem uzavřít s tlumočníkem smlouvu o záznamu díla.

Pro jakékoliv další informace a rozpočet na Vaši akci mne posím kontaktujte:
e-mail: iklenka@hotmail.com
tel.: +420 777 014 001